Skip to main content
/İşletme Fakültesi/Personel Görev Tanımları/
Üst Klasöre GitAraştırma Görevlisi/Bölüm Başkanı/Bölüm Başkan Yardımcısı/Bölüm Sekreteri/Dekan/Dekan Sekreteri/Dekan Yardımcısı/Fakülte Sekreteri/Mali İşler/Memur/Öğrenci İşleri/Öğretim Görevlisi/Öğretim Üyesi/Personel İşleri/Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri/Yazı İşleri Sorumlusu/